Jak vybírat registrační sídlo

Pro výběr registračního sídla jsou nejdůležitější dvě kritéria - adresa sídla a provozovatel registračního sídla. Cena by neměla být nejdůležitějším faktorem v rozhodování.

Adresa registračního sídla

Pro výběr správné adresy registračního sídla je vhodné znát místní podmínky daného města, a to nejen lepší lokality, ale také adresy zprofanované pronájmem registračních sídel. Nelze se moc spoléhat na informace poskytnuté provozovatelem sídla, který bude dozajista chválit jím poskytované registrační sídlo.

Provozovatel registračního sídla

Ve většině měst nabízí registrační sídla hned několik provozovatelů. Všichni sice nabízí stejný výsledný produkt - registrační sídlo, ale ne všichni nabízí dostatečně kvalitní služby. Někteří provozovatelé dokonce nesplňují ani základní povinnosti vyžadované pro sídlo společnosti a nabízí tak vlastně jen korespondenční adresu, lépe řečeno předraženou poštovní schránku. Podnikatelé v takových "registračních sídlech" riskují nejen pokuty, ale i zrušení společnosti soudem.

Abyste se vyhnuli výše uvedeným problémům, doporučujeme provozovatele registračních sídel posuzovat podle těchto kritérií:

  • Provozování registračních sídel ve vlastních prostorách je velmi důležité pro zajištění kontinuity pronájmu sídla. Jinak může kdykoliv dojít k ukončení činnosti registračního sídla z důvodu neshod mezi provozovatelem a vlastníkem prostor. V praxi bývá majitelem propojená nebo spřízněná společnost.
  • Náležité označení registračního sídla je jednou z nejzásadnějších podmínek.
  • Zajištění řádného příjmu pošty a kontaktu s veřejností v pracovní době by mělo být naprosto samozřejmé - podmínkou je přítomnost alespoň jednoho zaměstnance provozovatele po celou pracovní dobu.
  • Pružnost může být klíčová, pokud je potřeba přeposlání důležité pošty nebo zajištění některých dodatečných služeb. Ne všichni provozovatelé dokáží dostatečně rychle vyjít vstříc standardním i nestandardním požadavkům.
  • Vyváženost nájemní smlouvy je důležitá ve chvíli, kdy se objeví problémy nebo budete chtít ukončit nájem registračního sídla. U provozovatelů s krátkou historií nedoporučujeme podepisovat nevyváženou smlouvu.
  • Reprezentativnost prostor je důležitá, pokud máte zájem využívat pronájem zasedací místnosti nebo virtuální kancelář.

Template courtesy of Designs By Darren.

Valid XHTML 1.0 Strict · Valid CSS

NAVRCHOLU.cz