7 výhod pronájmu sídla

1. Lepší nebo přímo prestižní adresa

Pronájem sídla umožňuje přesun z regionu do většího města, které skýtá lepší příležitosti. Tento marketingový tah může výrazně zvýšit atraktivitu pro zákazníky (zejména v oblasti Prahy) nebo usnadit úspěch ve výběrových řízeních. Tento efekt může ještě dále posílit výběr prestižního sídla na některé z lepších adres daného města.

2. Nižší náklady

Pronájem registračního sídla bývá výrazně levnější, než pronájem vlastních prostor.

3. Přívětivější Finanční úřad i další místně příslušné úřady

V některých regionálních městech Finanční úřady neúměrně zatěžují častými kontrolami společnosti v jejich působnosti. Zejména v Praze je perioda kontrol okolo 50-100 let. Ve výjimečných případech může být prospěšná změna místní příslušnosti i další státních úřadů.

Na druhou v případě účelového přesunu sídla již existující společnosti mohou Finanční úřady dle zákona o správě daní a poplatků delegovat místní příslušnost zpět k původnímu místně příslušnému úřadu. V praxi by se mělo jednat spíše o výjimečné případy.

4. Nejrychlejší a nejsnadnější

Pronájem sídla je nejrychlejší a nejsnadnější způsob splnění zákonné podmínky sídla při zápisu do obchodního rejstříku. Je možné pronajmout sídlo pouze na překlenutí doby, než si společnost pronajme nebo koupí vlastní prostory.

5. Méně starostí

Při pronájmu sídla není nutné se starat o vybírání pošty, údržbu prostor, pojištění a dalších povinností spojených se správou fyzických prostor.

6. Flexibilní

Pronájem sídla zvyšuje flexibilitu společnosti. Společnost s registračním sídlem může stěhovat své kanceláře nebo provozovny bez nutnosti vyřizování administrativy spojené s přesunem sídla (hlášení na úřady, výměna razítek, atd.). Nebo naopak může v případě potřeby přestěhovat své registrační sídlo na prestižnější adresu než doposud využívala, aniž by musela stěhovat své kanceláře nebo provozovny. Zároveň v případně personálního nebo obchodního růstu nic nebrání ukončení pronájmu sídla a umístění sídla do vlastních prostor.

7. Expanze do jiných regionů a států

Pronájem sídla umožňuje rozšířit působnost společnosti do dalších regionů a v případě zahraničních poboček i do dalších států, aniž by bylo nutné v daném místě nákladně zřizovat stálé kanceláře.

Template courtesy of Designs By Darren.

Valid XHTML 1.0 Strict · Valid CSS

NAVRCHOLU.cz